Nationaal Watertraineeship

Het Nationaal Watertraineeship (NWT) is ontwikkeld door Human Capital Water & Delta (van het Netherlands Water Partnership, NWP) en H2O-job (het bemiddelingsbureau voor de watersector). Dat was in 2010. Inmiddels bestaan we meer dan vijf jaar en hebben we al meer dan 75 trainees geplaatst bij een grote diversiteit aan organisaties binnen de watersector.

Daar zijn we in geslaagd doordat we veel kennis van onderwijs, arbeidsmarkt en de watersector hebben. Maar misschien nog wel veel belangrijker: we hebben gewoon ontzettend veel plezier in wat we doen. Waarschijnlijk is dat ook de reden dat we samen met de huidige én de voormalige watertrainees zo'n hechte club vormen.

  • Innovaties op de beursvloer. Alles op het gebied van groen, bestrating, klimaat, hemelwater, riool.

  • Alles over de groene, water- en klimaatbestendige stad en de openbare ruimte van de toekomst.

  • Gratis actuele en inspirerende lezingen. Visies, maatregelen, uitdagingen en oplossingen. Doe kennis op.