Producten en diensten

Op de beursvloer

Beursvloer Water in de Openbare Ruimte Expo Houten

Water in de Openbare Ruimte onderscheidt zich als vakbeurs door het grootste en alles omvattende aanbod voor het (her)inrichten van de waterbestendige stad.

  • Hemelwaterinfiltratie- en buffering
  • Waterdoorlatende verharding
  • Groeninrichting (beplanting, dak- en gevelgroen, biodiversiteit, groenmanagement)
  • Riolering
  • Advies (ontwerp en beheer van openbare ruimte, klimaatbestendige stad, klimaatadaptatie)
  • Waterbouwkundige kunstwerken (watergangen, wateropvang, dijken, stuwen en duikers)
  • Deltawerken (baggeraars, leveranciers van constructies met zand, grind en beton)
Beursvloer Water in de Openbare Ruimte Expo Houten
Het is duidelijk waarvoor je naar deze beurs gaat, alles heeft met 1 onderwerp te maken.

Bezoeker editie 2016

  • Innovaties op de beursvloer. Alles op het gebied van groen, bestrating, klimaat, hemelwater, riool.

  • Alles over de groene, water- en klimaatbestendige stad en de openbare ruimte van de toekomst.

  • Gratis actuele en inspirerende lezingen. Visies, maatregelen, uitdagingen en oplossingen. Doe kennis op.