Deelnemen als exposant

Interessant voor u?

Als u op zoek bent naar een slimme, rendabele en gemakkelijke manier om met nieuwe klanten in contact te komen, boek dan een stand op de vakbeurs waar iedereen komt die beroepsmatig met water in de openbare ruimte bezig is.

Op de beursvloer is plaats voor bedrijven met producten en/of diensten zoals:

  • Hemelwaterinfiltratie- en buffering
  • Waterdoorlatende verharding
  • Groeninrichting (beplanting, dak- en gevelgroen, biodiversiteit, groenmanagement)
  • Riolering (afvoer van hemelwater, regenwatermanagement)
  • Advies (ontwerp en beheer van openbare ruimte, klimaatbestendige stad, klimaatacceptatie, landschapsarchitecten, stedenbouwkundige bureaus, ingenieursbureaus)
  • Waterbouwkundige kunstwerken (watergangen, wateropvang, dijken, stuwen en duikers)
  • Deltawerken (baggeraars, leveranciers van constructies met zand, grind en beton)

Deelnametarief

Beursvloer Water in de Openbare Ruimte Expo Houten

U boekt al een 12m2 stand voor € 1.250,- (vroegboektarief t/m 30.04.2017, het tarief van 1.5.2017 is € 1.350,-). Bij deelname zijn standwanden, vloerbedekking, lunchpakket (2 per 12m2), koffie, thee en fris, parkeren en wifi inbegrepen.

Contact

Sjoerd VeldboerProjectmanager
  • Innovaties op de beursvloer. Alles op het gebied van groen, bestrating, klimaat, hemelwater, riool.

  • Alles over de groene, water- en klimaatbestendige stad en de openbare ruimte van de toekomst.

  • Gratis actuele en inspirerende lezingen. Visies, maatregelen, uitdagingen en oplossingen. Doe kennis op.