Deelnemen als exposant

Interessant voor u?

Als u op zoek bent naar een slimme, rendabele en gemakkelijke manier om met nieuwe klanten in contact te komen, boek dan een stand op de vakbeurs waar iedereen komt die beroepsmatig met water in de openbare ruimte bezig is.

Water in de Openbare Ruimte onderscheidt zich als vakbeurs door het grootste en alles omvattende aanbod voor het (her)inrichten van de waterbestendige stad van de toekomst. Op de beursvloer vindt u:

  • Hemelwaterinfiltratie- en buffering
  • Waterdoorlatende verharding
  • Groeninrichting (beplanting, dak- en gevelgroen, biodiversiteit, groenmanagement)
  • Riolering (afvoer van hemelwater, regenwatermanagement)
  • Advies (ontwerp en beheer van openbare ruimte, klimaatbestendige stad, klimaatacceptatie, landschapsarchitecten, stedenbouwkundige bureaus, ingenieursbureaus)
  • Waterbouwkundige kunstwerken (watergangen, wateropvang, dijken, stuwen en duikers)
  • Deltawerken (baggeraars, leveranciers van constructies met zand, grind en beton)

Wie bezoeken de beurs?

Beursvloer Water in de Openbare Ruimte Expo Houten

De bezoekersdoelgroep bestaat uit vakgenoten werkzaam bij gemeenten, provincies, waterschappen, rijksoverheid, onderzoek- en adviesbureaus, landschapsarchitecten en kennisinstituten.

Deelnametarief

Beursvloer Water in de Openbare Ruimte Expo Houten

U boekt al een 12m2 stand voor € 1.450,-. Bij deelname zijn standwanden, vloerbedekking, lunchpakket (2 per 12m2), koffie, thee en fris, parkeren en wifi inbegrepen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, vul dan het formulier in voor informatieaanvraag. Bent u al overtuigd dat u wilt deelnemen, boek dan uw stand.

Lezing geven?

Tijdens de Water in de Openbare Ruimte zijn er meerdere podia waarop exposanten de mogelijkheid krijgen informatie te delen met bezoekers.
Interesse in het geven van een lezing? Vul dan dit formulier in.

Contact

Marc de WinterProjectmanager
Goed georganiseerd. duidelijk informatie vooraf. juiste doelgroep. iedereen weet wat van elkaar. het is een echte informatieve beurs!

Exposant editie 2017

  • Innovaties op de beursvloer. Alles op het gebied van groen, bestrating, klimaat, hemelwater, riool.

  • Alles over de groene, water- en klimaatbestendige stad en de openbare ruimte van de toekomst.

  • Gratis actuele en inspirerende lezingen. Visies, maatregelen, uitdagingen en oplossingen. Doe kennis op.